november 22, 2016

Eksamen

Dersom du trenger legeattest i forbindelse med sykdomsfravær fra eksamen/tentamen/heldagsprøve/skoleprøve, må du kontakte fastlegen/legevakt.